NATIONAL BODY

Sk Jinnar Ali  – CHAIRMAN

                          -PRESIDENT

                - G.S
Amar Lahiri Majumdar - V.P (W.B)

Ominder Singh - V.P (Delhi)

Baijnath Rajbhar - V.P (Uttarakhand)

Samiulla Sariff - V.P (Karnataka)

Veenet Tanwar  - V.P(Hariyana)


Dr. Naba Kumar Mahato - Jt.Sc
Partha Paul - Jt.Sc
Amrita Banerjee - Jt.Sc
Bunela Prasad - Jt.Sc

STATE NOMINEE
WEST BENGAL
1) Khandekar Parveen - National Operational Secretary
2) Khandekar Parvej Rasul - Birbhum District President
3) Partha Paul
4) Dr. Naba Kumar Mahato
5) Prasanta Rakshit
6) Kalpana Kuairi
7) Chanda Banarjee
7) Sankar Biswas
8) Saifuddin Mondal
9) Md. Ahsan Habib 
UTTARAKHAND
1) Baijnath Rajbhar
DELHI
1) Ominder Singh
COMMUNICATION
1) Rupak Mahato
2) Rajkumar Mondal
3) China Rudra
4) Ranjit Prasad
5) Saifuddin Mondal
6) Amrita Banarjee (Secretary)
7) Raju Rajbhar